Koncern

iZettle AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget iZettle eller koncernen) bedriver betaltjänstverksamhet genom moderbolaget på den europeiska marknaden och genom moderbolagets dotterbolag i Mexiko och Brasilien. Såväl fristående som kopplat till betaltjänstverksamheten erbjuder koncernen också molnbaserade kassasystem och närliggande produkter och tjänster anpassade till små och medelstora företags verksamheter. Sammantaget är koncernen inriktad på att leverera betal-, finansierings- och programvarutjänster som underlättar för företagare att starta, driva och utveckla sina företag.

Genom dotterbolag i Tyskland, Spanien och Norge samt genom moderbolagets filial i Storbritannien bedrivs understödjande marknads- och kundservicetjänster. Verksamheten i moderbolagets svenska dotterbolag iZettle Merchant Services AB, liksom i moderbolagets skotska dotterbolag, Intelligent Point of Sale Ltd, är fokuserad på att utveckla, producera och sälja mjukvara, mobila tillbehör och tjänster som förenklar användandet av moderbolagets grunderbjudanden. I det svenska dotterbolaget iZettle Capital AB bedrivs finansieringsverksamhet kopplad till betaltjänsten iZettle Advance. Dotterbolagen bedriver verksamhet som inte faller under moderbolagets tillståndspliktiga verksamhet.