AP1 och AMF gör strategisk investering i iZettle

Pensionsfonderna AP1 och AMF investerar totalt 20 miljoner euro i iZettle. Aktierna förvärvades från tidiga investerare i fintechbolaget som avyttrar delar av sina innehav. 

Nyheten kommer veckor efter iZettles senaste finansieringsrunda på 40 miljoner euro, lett av riskkapitalbolaget Dawn och Fjärde AP-fonden.

– Vi är glada att kunna välkomna sådana välkända och långsiktiga investerare till iZettle. Dagens nyhet innebär att vi kan erbjuda AP1 och AMF ett betydande innehav och meningsfullt ägande i iZettle. Vi ser fram emot att ta nästa steg i vår resa tillsammans med dem, säger Jacob de Geer, medgrundare och vd för iZettle.

– Vårt uppdrag är att leverera långsiktigt hög avkastning till låg risk för att bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för dagens och morgondagens pensionärer. iZettles snabba men hållbara tillväxt och vad de gör för småföretag runt om i världen stödjer den potential vi ser i företaget, säger Olof Jonasson, aktiechef på Första AP-fonden, AP1.

– Vi är glada över möjligheten att investera i ett av Sveriges mest lovande, innovativa och snabbväxande svenska teknikföretag. AMFs uppdrag är att leverera bra och trygga tjänstepensioner till våra fyra miljoner kunder, och jag tror att den här investeringen har potential att bidra till det på ett utmärkt sätt. Vi ser fram emot att följa iZettle på närmare håll framöver, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

Majoriteten av aktierna förvärvades från Santander Innoventures, som även fortsättningsvis kommer äga en andel i iZettle.

Om iZettle
iZettles uppdrag är att hjälpa småföretag att lyckas i en värld av jättar. Fintechbolaget grundades i Stockholm 2010 och lanserade världens första chipkortläsare och app för mobila kortbetalningar. Idag erbjuder iZettles affärsplattform verktyg för småföretag i Europa och Latinamerika för att ta betalt, sälja smartare och växa.

Om AP1
Första AP-fonden (AP1) är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet. AP1 förvaltar tillgångar till ett värde av 323 miljarder kronor (30 juni 2017) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Om AMF
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt ca 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.